SAP stelt webdienst-technologie centraal.
gepubliceerd in CA Techniek, voorjaar 2003

SAP introduceert NetWeaver, de nieuwe ruggengraat voor hun software voor Enterprise Resource Planning (ERP). Binnen NetWeaver, de opvolger van mySAP.com, vormen de bedrijfsprocessen het uitgangspunt. Webdiensttechnologie moet een vérgaande vorm van openheid en software-integratie mogelijk maken. Hoe nieuw is dit concept?    

Dr Ir Jaap van Ede

Volgens SAP begint vanaf nu het tijdperk van de Enterprise Service Architecture (ESA). Bedrijfsprocessen vormen daarbij het uitgangspunt. Die worden niet langer ‘toegewezen’ aan één bepaalde applicatie, maar roepen softwarediensten aan zodra dat nodig is. Dit maakt het mogelijk om één bedrijfsproces met een mengsel van SAP en niet-SAP applicaties te ondersteunen. ‘Voor het eerst is wordt het nu mogelijk om nieuwe bedrijfsprocessen te ontwerpen en te ondersteunen met bestaande software’, aldus Shai Agassi, lid van de raad van bestuur van SAP.

‘In 1992 kwamen wij met SAP R/3. In 1999 werd deze ERP-oplossing uitgebreid met mySAP.com, een internetarchitectuur voor een heterogene softwareomgeving. MySAP.com hebben we nu uitgebouwd tot NetWeaver, een platform dat de toepassing van webdiensten ondersteunt’.

Webdiensten
Voor webdiensten (web services) worden leveranciers-onafhankelijke standaarden ontwikkeld zoals het Simple Object Access Protocol (SOAP), een XML-protocol voor het aanroepen van softwarefuncties op afstand. Webdiensten zijn dus geen vinding van SAP. Ook andere grote softwareleveranciers zoals IBM, Oracle, en Microsoft, beschouwen deze techniek als de integratiemethode van de toekomst. Een toekomst waarin alle software-applicaties bestaan uit lego-achtige bouwstenen, die met elkaar communiceren door elkaars ‘webdienst’ aan te roepen.  Een ERP-module zoals de orderingave kan dan bijvoorbeeld als webdienst worden blootgesteld aan het internet, waarna andere softwarepakketten deze dienst kunnen gebruiken.
Een cruciale rol binnen de webdienst-architectuur wordt toegedicht aan het business proces management (BPM) systeem. Dit is een overkoepelend besturingssysteem, waarmee programmaatjes kunnen worden afgespeeld die wisselende combinaties van webdiensten gebruiken. Met behulp van zo’n programmaatje kunnen  bedrijfsprocessen die van verschillende softwareapplicaties gebruik maken, worden ondersteund. 

Cross applications
Bij SAP heet het BPM-systeem NetWeaver, en de programmaatjes voor de orkestratie van applicatie-overschrijdende bedrijfsprocessen heten cross applications (xApps). SAP is van plan om diverse xApps in voorverpakte vorm te gaan leveren. De ERP-leverancier spreekt in dit verband van packaged composite business processes, maar dat idee is niet geheel nieuw. Vorig jaar kondigde concurrent Siebel aan, dat zij soortgelijk stuurgereedschap willen ontwikkelen. 
NetWeaver is bedoeld om grenzen tussen sofwareapplicaties  te doorbreken. Voor de gebruiker moeten die voortaan onzichtbaar worden. Hasso Plattner, CEO bij SAP: ‘Tot nog toe heeft elk softwarepakket zijn eigen gebruikersinterface, als gebruiker moet je daarom steeds wisselen van programma.  Het is echter veel logischer als een gebruikersinterface past bij de rol die iemand in een organisatie heeft’.

Microsoft
Volgens SAP integreert NetWeaver ‘mensen, informatie en processen’. Dit is vrijwel dezelfde slogan die Microsoft gebruikt in reclames voor .Net, hun nieuwe softwarearchitectuur voor het ontwikkelen van webdienstapplicaties. .Net en NetWeaver bijten elkaar echter niet, omdat het gebruik van webdiensten platformonafhankelijk is.

SAP kwam in 2001 met Exchange Infrastructure (EI). Dit is een platform voor enterprise application integration, gebaseerd op Webmethods. EI ondersteunt niet alleen traditionele integratiemethoden, maar ook webdiensten.   De introductie van NetWeaver is dus ten dele nieuwe wijn in oude zakken.
Nieuw aan NetWeaver is de verbreding van de Exchange Infrastructure met aandacht voor business intelligence en personalisatie. De belangrijkste conclusie is echter dat SAP voor het eerst de deuren van zijn ERP-systeem wijd opengooit, en hierbij net als Microsoft ‘inzet’ op een webdienst-architectuur. Het wachten is nu op de eerste bedrijfskritische toepassingen.

Terug naar intro
© C.J. van Ede 1997-2014 Nederland (Holland)
Disclaimer
  Laatste update:
  09-09-2014
E-mail