JVEC publicatievoorbeelden
Hieronder (flink verouderde) publicatievoorbeelden. Bezoek voor recente publicaties procesverbeteren.nl & business-improvement.euICT, industriële automatisering & logistiek

Lean Manufacturing
bij Eaton Automotive

Lean Manufacturing  (originele publicatie: 2005/06)

Er bestaan diverse “continu-verbeter-technieken” om bedrijfsactiviteiten te optimaliseren, opdat de kwaliteit, de effectiviteit en de doorlooptijd van uw bedrijfsprocessen toenemen.

Hamvraag is natuurlijk: Welke invalshoek past het beste bij het karakter van uw bedrijf?

JVE Communicatie onderzocht de mogelijkheden die de volgende methoden bieden:

  •    Lean Manufacturing

  •    Six Sigma

  •    Total Productive Maintenance (TPM)

  •    Theory of Contraints (ToC)

  •    Reliability Centered Maintenance (RCM)

De onderzoeksresultaten werden gepubliceerd in het blad PT Industrieel Management, in de periode van april 2005 tot april 2006. Het onderzoek werd afgesloten met een groot artikel, waarin de methoden met elkaar worden vergeleken. Het eerste artikel, over Lean Manufacturing, vindt u hier.


Philip Morris
S95: Leidraad voor maatwerk  (originele publicatie: 2004)

De S95 standaard structureert de informatie-uitwisseling tussen het ERP en het MES-niveau, door werkprocessen en informatiestromen in zo klein mogelijke basiseenheden op te splitsen. Hierdoor wordt de flexibiliteit van de IT-ondersteuning vergroot. De belofte dat standaardpakketten beter op elkaar zullen gaan aansluiten, wordt echter nog niet voldoende waargemaakt. Voorlopig blijkt S95 vooral van nut bij het opstellen van specificaties voor (maatwerk)software.

The old control room
of Noordgastransport
Replacement process control system during production (originele publicatie: 2005)
Plant manager Willem van der Plas (Noordgas Transport): ‘Our knowledge will grow’
In the gas treatment plant of Noordgas Transport in the Netherlands, most of the old single-loop control systems are being replaced. These stand-alone circuits are transformed and integrated in one solution for process control and emergency shutdown, namely the Experion™ Process Knowledge System (PKS) of Honeywell. Information will be exchanged between the process equipment and Experion by means of a plant communication network of the type Foundation Fieldbus. Plant manager Willem van der Plas is convinced that the new system is more then a redecoration. ‘Our knowledge will grow. This will make condition-based maintenance possible.’

Webservices (2)
Webservices slechts stap in evolutie (originele publicatie: 2003)
Voor de gebruiker is het al jaren duidelijk: De ideale bedrijfssoftware bestaat uit leveranciers-onafhankelijke ‘legosteentjes’. Met dat soort lego kun je namelijk elk bedrijfsproces ondersteunen, door de daarvoor benodigde steentjes plug-and-play op elkaar te klikken. Alle problemen rond flexibilisering en applicatie-integratie zijn daarmee verleden tijd.  Markeert de introductie van het fenomeen webdiensten het begin van het legotijdperk? Nee, maar het is wel de volgende stap in een langzame evolutie daar naar toe.

Web services (1)
Applicatie-integratie waar muziek in zit (originele publicatie: 2003)

Een symfonieorkest is uitermate flexibel in zijn repertoire omdat de muziekstukken losstaan van de (uitvoerende) muziekinstrumenten. 

In analogie daarmee zou je de beschrijvingen van bedrijfsprocessen het beste kunnen scheiden van de software die deze processen uitvoert.

Het gebruik van web services moet dit mogelijk maken.

S88, ISA S88

S88 & batch processing (originele publicatie: 2000)


In navolging van stuksgewijs producerende bedrijven ondervindt de procesindustrie dat de markt vraagt om meer productie-flexibiliteit. Om die te creëren moeten receptbeschrijvingen op het ERP/MES-niveau worden gekoppeld aan de uitvoering daarvan door het proces control systeem (PCS). PCS-leveranciers bieden hiervoor speciale batchpakketten conform de S88/ISAS88 norm, die bovenop hun procesbesturingsystemen kunnen worden geïnstalleerd. De vraag rijst: wanneer heb je iets aan dit soort software, is het niet beter om een breed Manufacturing Execution System te implementeren? 


Manufacturing execution

Manufacturing execution is puzzelwerk (originele publicatie: 2001)

Op elk softwareproduct dat productieprocessen aanstuurt of registreert wordt al snel het label manufacturing execution system (MES) geplakt. Dit verhult, dat het meestal om een deeloplossing gaat. Een MES-implementatie lijkt op het leggen van een puzzel tussen de Enterprise Resource Planning (ERP) en het Proces Control Systeem (PCS). Verticale integratie van de puzzelstukjes is daarbij nog steeds het grootste probleem.

 


SAP
 
SAP stelt webdienst-technologie centraal (originele publicatie: 2003)

SAP introduceert NetWeaver, de nieuwe ruggengraat voor hun software voor Enterprise Resource Planning (ERP). Binnen NetWeaver, de opvolger van mySAP.com, vormen de bedrijfsprocessen het uitgangspunt. Webdiensttechnologie moet een vérgaande vorm van openheid en software-integratie mogelijk maken. Hoe nieuw is dit concept?    

Aviko frites
Verandering van organisatiespijs zorgt voor extra friet (originele publicatie: 2001)

De capaciteit van de inpaklijnen bij Aviko frites in Steenderen is in theorie voldoende. Toch werd er regelmatig friet ‘afgevangen’. Na een aantal kleine aanpassingen in de organisatie steeg het rendement van de verpakkingslijnen echter met 12%. Dit betekent een besparing van maar liefst 4 miljoen gulden per jaar, zonder ook maar één cent uit te geven aan nieuwe automatiseringsoplossingen. Het geheim? De medewerkers van Aviko kregen meer verantwoordelijkheid en voelen zich daarom meer verbonden met het product.


Verkade

Verkade’s procesbesturingsbibliotheek bevat verzoeknummers (originele publicatie: 2001)

Het ideale procesbesturingssysteem bestaat uit een bibliotheek met softwarecomponenten’. Aan het woord is Ben Baars, projectengineer bij Verkade. De genoemde componenten zijn goed vergelijkbaar met muziekinstrumenten. Iedere component heeft namelijk zijn eigen specifieke functie. Om er voor te zorgen dat de ‘instrumenten’ symfonisch samenspelen, kiest Baars als concertzaal het intranet en als toonsoorten standaard communicatietools zoals OPC en ADO. En de dirigent? Dat zijn de operators op de werkvloer. Binnenkort hoort iedereen bij Verkade daarom zijn eigen favoriete besturingsmuziek, met een webbrowser als ‘radio’. 
Chemie en chemische industrie
 
DSM

Onderhoudsstops worden marktgedreven pitstops (originele publicatie: 2002)

Groot onderhoud aan fabrieken, waarbij alle installaties worden stilgelegd. Het liefst zou je zo’n shutdown natuurlijk nooit hebben. De productiederving door onderhoudsstops is maar liefst 2% op jaarbasis, net zoveel als het remmende effect van storingen en preventief onderhoud tezamen. Bedrijven proberen daarom hun shutdowns in aantal en omvang te beperken. Zero-based scoping, ‘onderhoud nul’,  is daarbij het uitgangspunt. Onderhoudsactiviteiten waarvoor toch een fabrieksstop nodig is, worden met de efficiëntie van een formule-1 pitstop uitgevoerd. 

 

Voeding en voedingsmiddelenindustrie


Unilever Health Institute

Unilever ontwikkelt voeding die vitaliseert (originele publicatie: 2001)

Uit marktonderzoek blijkt dat gezondheid vooral geassocieerd wordt met vitaliteit. Het Unilever Health Institute ontwikkelt voeding die op die wens aansluit. Overhaaste marktintroducties zijn taboe, gezondheidsclaims moeten vooraf degelijk worden onderbouwd. Talent moet langzaam worden gebracht, dan gaat een product lang mee.

 

Geneesmiddelen en farmaceutische industrie

Yamanouchi
Hayai: Snel nieuwe medicijnen dankzij parallelle productontwikkeling (originele publicatie: 2001)
Yamanouchi geniet in Nederland minder bekendheid dan de locale concurrent, Akzo Nobel Pharma. Innovatie staat bij de Japanners hoog in het vaandel. De uitgaven voor R&D, 450 miljoen dollar wereldwijd in 2000, bedragen maar liefst 13% van de omzet. ‘Hayai’, zoals president-directeur Toichi Takenaka dat noemt, is in de farmacie cruciaal. Hiermee wordt snelheid en visie bedoeld.  Hoe eerder een nieuw medicijn marktrijp is, des te langer wordt er geprofiteerd van de patentrechten. De R&D-tijd wordt bekort door verschillende ontwikkelingsfasen parallel te laten plaatsvinden.

 

Populaire Artikelen
Tips voor beginnende schaatsers

Op glad ijs
(originele publicatie: 2004)

Als er één sport is, waarbij een juiste materiaalkeuze beslissend is voor het plezier, dan is het wel schaatsen. Ab Krook, Gerard Kemkers en Alexander Bols geven tips.

 

 

Wilt u meer informatie? stuur een e-mail

JVEC  Achtergrondinformatie voor opdrachtgevers

Dr Ir Jaap van Ede, de oprichter van JVEC, is aangesloten bij de volgende organisaties:
  • NVJ         (Nederlandse Vereniging van Journalisten)
  • KIVI        (Koninklijk Instituut van Ingenieurs)
  • NBV        (Nederlandse Biotechnologische Vereniging)
  • KNCV     (Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging)

De artikelen van Jaap van Ede verschijnen regelmatig in vakbladen van alle grote Nederlandse uitgeverijen, referenties op aanvraag.

JVEC is door de belastingdienst aangemerkt als een zelfstandige onderneming (VAR-verklaring)

Terug naar intro
© C.J. van Ede 1997-2014 Nederland (Holland)
Disclaimer
  Laatste update:
  09-09-2014
E-mail