JVEC Bedrijfsjournalistiek   
 
Meerwaarde van complexe producten helder uitleggen aan uw klanten

JVEC Bedrijfspublicaties verzorgt in opdracht van u (commerciële) bedrijfspublicaties. Specialiteit is daarbij om de meerwaarde van complexe producten duidelijk te maken aan uw klanten.

Zijn de producten of diensten die uw bedrijf levert (technisch) ingewikkeld, en wilt u de voordelen daarvan duidelijk maken aan uw afnemers, middels heldere en bondige teksten?

In dat geval kunt u bij JVEC terecht voor publicaties, die tot doel hebben de sterke punten van uw producten uit te leggen aan potentiële klanten.
Denk daarbij aan persberichten, case-beschrijvingen en website-teksten, ook in het Engels.

Verderop op deze pagina vindt u enkele referentiesDe voordelen van JVEC Bedrijfspublicaties:


Vakkennis

 • Dr Ir Jaap van Ede, de oprichter van JVEC,  is gepromoveerd in de wiskunde en natuurwetenschappen
   
 • Jaap van Ede heeft >20 jaar ervaring als (bedrijfs)journalist in de volgende vakgebieden:
  logistiek, bedrijfsprocesverbetering (methodes zoals Lean en Six Sigma), change management, industriële automatisering, procestechnologie, natuurwetenschappen
   
 • JVEC publiceert zowel in het Nederlands als in het Engels (voor een Engelstalig publicatievoorbeeld, klik hier)

Zelfstandige werkwijze

 • JVEC Bedrijfspublicaties verdiept zich actief in de producten en/of diensten van uw bedrijf en vergelijkt die zonodig met producten van anderen. 
   
 • Deze aanpak biedt zicht op de sterke punten van uw productaanbod, opdat de meerwaarde van uw producten duidelijk aan de klant kan worden uitgelegd. Denk daarbij aan (Nederlands- en Engelstalige): persberichten, case-beschrijvingen, brochures, teksten voor websites, reclameteksten etc.

 • Het is ook mogelijk om wensen m.b.t. tot bijvoorbeeld een nieuwe automatiseringsoplossing in uw bedrijf in kaart te brengen (middels interviews) en bondig samen te vatten, met als doel een request for proposal richting potentiële leveranciers.

Heldere publicaties

 • Jaap van Ede heeft >20 jaar ervaring (als wetenschaps- en bedrijfsjournalist) in het inzichtelijk weergeven van complexe informatie.

Referenties

Bij de eerste opdrachtgevers van JVEC Bedrijfspublicaties zaten bedrijven zoals Akzo Nobel Salt en
Novotek.

In oktober 2003 ontwikkelde JVEC voor Indésys de volledige tekst voor hun website, zowel in het Nederlands als in het Engels. Indésys is een jong ICT-bedrijf, dat ingrediënten declaratie systemen ontwikkelt voor de voedingsmiddelenindustrie. 

In de herfst van 2004 werd bij Verkade United Biscuits in Zaandam in kaart gebracht welke wensen er leven bij mensen uit verschillende bedrijfsdisciplines (IT, fabrieksbeheer) met betrekking tot een nieuw Document Management Systeem (DMS). Dit systeem moet bij de koekjesfabrikant de administratieve processen gaan ondersteunen ten behoeve van ISO en HACCP.  Ben Baars, project- en onderhoudsengineer bij Verkade: ‘Jaap van Ede bracht op heldere wijze in kaart welke ideeën er in ons bedrijf leven. Bovendien werd voor alle partijen duidelijk welke consequenties bepaalde keuzes hebben. Het rapport van Jaap van Ede biedt een goede leidraad om daarover na te denken en intern te discussiëren.’

Eind 2004 en begin 2005 werden in opdracht van Honeywell cases beschreven (in het Engels) en Amerikaanse reclameteksten vertaald ten behoeve van publicaties gericht op de Nederlandse markt.

In de zomer van 2005 ontwikkelde JVEC een hoofdstuk "inleiding industriële automatisering" als onderdeel van de HBO-opleiding "informatieanalyse en modellering" van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI). Thomas van der Hoeden, senior projectleider van de LOI, concludeert daarover het volgende: 'Jaap van Ede wist de leerdoelen uitstekend te vertalen naar een leerplan. Theorie en praktijk worden daarin helder, consistent en op hoog niveau met elkaar verbonden'

 


Persberichten

De gangbare methode om nieuwe producten bij de klanten te introduceren is het versturen van persberichten. Met die persberichten is niets mis, maar met de inhoud vaak wel: wollig taalgebruik en veel technische termen, het liefst met een hoog hype-karakter . Denk daarbij aan 'kretologie' zoals web services, real-time adaptive enterprise etcetera).

Als vakbladjournalist weet Jaap van Ede dat dit géén goede methode is om interesse voor een product op te wekken!

Een goed persbericht bevat volgens JVEC de volgende drie componenten:

 • Het bericht legt een duidelijke link met de bestaande problematiek bij de klant en legt uit waarom de nieuwe oplossing beter is dan wat reeds bestond. Daarbij wordt 'man en paard' genoemd.
   
 • Als er een voorbeeldgebruiker wordt opgevoerd, wordt er precies verteld wat hij of zij met het nieuwe product doet en waarom, en welke voordelen dit heeft.
   
 • De tekst kan snel worden doorgelezen.

Bedenk wel: De beslissing tot de aankoop van dure en ingewikkelde producten (denk bijvoorbeeld aan een nieuw ICT-systeem of een analyse-apparaat zoals een massaspectrometer) wordt genomen door CEO's of hoogleraren, mensen dus die in het algemeen weinig tijd hebben!


Marketingspiraal bemoeilijkt promoten product-meerwaarde

Theo Poiesz is hoogleraar economische psychologie aan de Katholieke Universiteit Brabant, en tevens verbonden aan de Tias Business School.

In een artikel van JVE Communicatie dat in juni 2003 in het Tijdschrift voor Marketing werd gepubliceerd, wordt hij als volgt geciteerd:

'Als consument word je tegenwoordig met zo veel reclame geconfronteerd, dat het lijkt alsof je een stampvolle zaal binnen wandelt. Wat doe je dan, je loopt hard gillend weg.’
‘Via marketing probeer je als bedrijf de consument te overtuigen van de meerwaarde van je producten, maar dat wordt steeds moeilijker. De marketingspiraal brengt een steeds luider klinkende kakofonie van marketingboodschappen teweeg. Daardoor wordt het alleen nog maar moeilijker voor de consument, om het onderscheid tussen de aanbiedingen te zien. Zeker nu de producten voortdurend complexer worden, en de merkposities steeds dichter bij elkaar komen te liggen.’


 

Terug naar intro
© C.J. van Ede 1997-2014
Nederland (Holland)
Disclaimer
Laatste update:
09-09-2014

E-mail