JVEC Business journalistiek / journalistiek manufacturing
  Wilt u meer informatie?
Stuur een
e-mail of bezoek eerst de introductiepagina van JVE Communicatie

 

 

Applicatie integratie
ERP heeft slechts ten dele voor integratie gezorgd van de automatiseringssystemen op financieel/logistiek niveau. Naast ERP worden er namelijk meestal allerhande andere systemen gebruikt, bijvoorbeeld voor CRM, SCM en e-business.
Om die met elkaar te integreren is nu de hoop gevestigd op webtechnologie, in het bijzonder web services.
Verticale integratie bij Aluminium Delfzijl. Via een Manufactering Execution Systeem worden plannings-gegevens en recepten verstuurd naar de werkvloer. De procesvoortgang wordt geregistreerd en teruggekoppeld naar SAP R/3.

 

Management
Zonder ook maar één cent uit te geven aan nieuwe automatiseringsoplossingen,
steeg het rendement van de verpakkingslijnen bij Aviko Frites met 12%.

 

Van productontwerp, productiebesturing en bedrijfsprocesverbetering tot e-commerce

JVEC Business journalistiek verzorgt in opdracht van vakbladen en uitgeverijen (in de vorm van freelance opdrachten) journalistieke publicaties op het gebied van industriёle automatisering & logistiek. Daarbij kan het gaan om interviews, het schrijven van (overzichts)artikelen inclusief illustraties (info-graphics), maar ook om eindredactie. De onderwerpen variëren van productontwerp en productiebesturing tot software-integratie, e-business en logistieke verbetermethodes zoals Six Sigma en Lean Manufacturing.

Aandachtsgebieden
Hieronder staan de belangrijkste aandachtsgebieden waarover JVEC Business Journalistiek publiceert, opgesomd.
(voor wetenschapsjournalistiek en bedrijfsjournalistiek zijn er aparte webpagina's)


Management (procesverbeteringsmethoden):

 • Lean Manufacturing

 • Six Sigma

 • Theory of Constraints

 • Total Productive Maintenance

 • Reliability Centered Maintenance

 • Quick Response Manufacturing

 • Change management / People management

 • Strategy / Focused improvement


Proces- en productiebesturing:

 • Sensors, Veldbussen

 • PLC's (Programmable Logic Controllers) & Softlogic

 • SCADA (Supervisory Control & Data Aquisition) & DCS (Distributed Control Systems)

 • Advanced Control

 • Batch processing (ISA-88 en ISA-95)

 • MES (Manufacturing Execution Systems)


Logistiek & e-commerce:

 • ERP (Enterprise Resource Planning)

 • CRM (Customer Relation Management)

 • APS (Advanced Planning & scheduling)

 • SCM (Supply Chain Management)

 • SCEM (Supply Chain Event Management)

 • SCE (Supply Chain Execution)

 • Onderhoudsmanagementsystemen

 • Scheduling software & software voor (logistieke) simulaties

Verticale en horizontale integratie en software-architecturen:

 • MES (Manufacturing Execution Systems)

 • EAI (Enterprise Application Integration)

 • Internetportals, electronische marktplaatsen

 • XML, Web services (webdiensten)

 • Service Oriented Architecture

Productontwikkeling en ondersteuning daarvan:

 • LIMS (Laboratory Information Management Systems)

 • CAD (Computer Assisted Design)

 • PDM (Product Data Management)

 • PLM (Product Lifecycle Management)

Achtergrondinformatie voor opdrachtgevers

Dr Ir Jaap van Ede, de oprichter van JVEC, is lid van de volgende organisaties:
 • NVJ         (Nederlandse Vereniging van Journalisten)
 • KIVI        (Koninklijk Instituut van Ingenieurs)
 • KNCV     (Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging)

De artikelen van Jaap van Ede verschijnen regelmatig in vakbladen van alle grote Nederlandse uitgeverijen, referenties op aanvraag.

JVEC is door de belastingdienst aangemerkt als een zelfstandige onderneming (VAR-verklaring). 

Terug naar intro
© C.J. van Ede 1997-2014 Nederland (Holland)
Disclaimer
Laatste update:
09-09-2014  
E-mail